visi, misi dan moto

visi, misi dan moto

VISI

Memartabatkan Pusat Pengurusan Penyelidikan sebagai pusat peneraju pengurusan penyelidikan efisien dan profesional

MISI

Membimbing dan memudahcara penyelidikan yang selari dengan keperluan dan kepentingan ummah ke arah kecemerlangan penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

MOTO

Penyelidikan peneraju tradisi ilmu.

  • VISI

    Memartabatkan Pusat Pengurusan Penyelidikan sebagai pusat peneraju pengurusan penyelidikan efisien dan profesional

  • MISI

    Membimbing dan memudahcara penyelidikan yang selari dengan keperluan dan kepentingan ummah ke arah kecemerlangan penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

  • MOTO

    Penyelidikan peneraju tradisi ilmu