Buku Terbitan Penerbit KUIS

Mabadi' Al-Ta'amul Ma'a Al-Sunnah

RM 10.00

Tarbiyatul Al-Atfal Baina Al-Sunnah Wa Ilmi Al-Nafsi

RM 42.30

Legal Implementation and Beyond Towards Moral Enhancement

RM 58.00

Commercial Law In Malaysia Theories and Principles

RM 25.00

Pembangunan Profesionalisme Guru Pendidikan Islam

RM 75.00

Terjemahan Mukhtasar Sahih Al-Bukhari

RM 95.00

Adab Ikhtilaf Dalam Gerakan Islam

RM 20.00

Hadis Empat Puluh An-Nawawi Dan Pengajarannya

RM 8.00

Pendekatan Nilai Dalam Transformasi Politik Generasi Muda Melayu

RM 56.00

Asas Bacaan Al-Quran

RM 5.00

Imam Al-Bukkhari Simbol Ilmu Hadis Perintis Ilmu Islam-Idola Penyelidik

RM 30.00

Mabadi' Al-Ta'amul Ma'a Al-Sunnah

RM 10.00

Mabadi' Al-Ta'amul Ma'a Al-Sunnah

RM 10.00

Tarbiyatul Al-Atfal Baina Al-Sunnah Wa Ilmi Al-Nafsi

RM 42.30

Legal Implementation and Beyond Towards Moral Enhancement

RM 58.00

Commercial Law In Malaysia Theories and Principles

RM 25.00

Pembangunan Profesionalisme Guru Pendidikan Islam

RM 75.00

Terjemahan Mukhtasar Sahih Al-Bukhari

RM 95.00

Adab Ikhtilaf Dalam Gerakan Islam

RM 20.00

Hadis Empat Puluh An-Nawawi Dan Pengajarannya

RM 8.00

Pendekatan Nilai Dalam Transformasi Politik Generasi Muda Melayu

RM 56.00

Asas Bacaan Al-Quran

RM 5.00

Imam Al-Bukkhari Simbol Ilmu Hadis Perintis Ilmu Islam-Idola Penyelidik

RM 30.00