E – Proceeding IRMIC 2015

eISBN 978 – 967 – 0850 – 37 – 5

1. A RESEARCH FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL QUARRY SYSTEM
Komeil Raisian, Jamaiah Yahaya
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

2. ADHERENCE TOWARDS MEDICATION AND QUALITY OF LIFE POST MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS
Azimah Mohd Masri & Rashidah Shahruddin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) & Universiti Teknologi MARA Malaysia (UiTM)

3. AN INSIGHT INTO QUANTITATIVE RESEARCH METHOD FROM THE WORLDVIEW OF ISLAM
Ahmad Yani bin Ismail
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

4. APLIKASI AQAD WAKAF DAN ELEMEN SYARIAH DI DALAM STRUKTUR WAKAF KORPORAT DI WAKAF AN-NUR CORPORATION (WANCORP)
Kharil Faizal Khairi, Hisham Sabri, Nur Hidayah Laili & Nurhidayah Damiron
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

5. CODE-MIXING AND CODE-SWITCHING IN MALAY MUSLIM MULTILINGUALS’ PERSONAL DU’A
Aina Al Mardhia Ismail
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

6. FRAMEWORK FOR QUALITY CULTURE IN A UNIVERSITY
Rabia Salman & Abdul Raouf SI
Universiti Utara Malaysia (UUM) & The University of Punjab

7. IMPACT OF SOCIAL MEDIA USAGE ON ACADEMIC PERFORMANCE OF UNIVERSITY STUDENTS
Hira Hasnain, Anum Nasreen & Hamza Ijaz
FAST School of Management, National University of Computer and Emerging Sciences

8. PEMIKIRAN DAWAM RAHARDJO DALAM PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN
Rino Riyaldi & Muhd Najib Abd Kadir
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

9. PRE-UNIVERSITY PATHWAY PERCEPTIONS OF PLAGIARISM AND PROACTIVE PRACTICES TO REDUCE PREVALENCE
Donna M Velliaris
Eynesbury Institute of Business and Technology, AUSTRALIA

10. QALBU, HATI DAN PENDIDIKAN MENURUT PANDANGAN ALAM BARAT DAN PANDANGAN ALAM ISLAM
Mohd Norzi Nasir & Ahmad Yani bin Ismail
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

11. SMART READER KIDS ARABIC: SATU INOVASI DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH
NorfaezahMohd Hamidin & Idi Hamdi
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

12. SHARIAH ISSUES IN ISLAMIC CAPITAL MARKET
Azahari Jamaludin
Twintech International University College of Technology

13. SUMBANGAN MANFAAT WAKAF TERHADAP PEMBANGUNAN UMMAH DI MALAYSIA
Hisham Sabri, Khairil Faizal Khairi, Mohamad Yazis Ali Basah, Nurhidayah Laili, Muhamad Ridhwan Abd. Aziz & Nurhidayah Damiron
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

14. THE IMPORTANCE OF TRAINING AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN IMPROVING PRODUCTIVITY
Saleh Muftah Almabrouk
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

 15. EARLY EXPERIENCE OF ICT INTEGRATION IN TEACHING: EXPLORING THE PERCEPTIONS OF THE ROLES OF COOPERATING TEACHER
Hasniza Nordin & Siti Nazuar Sailin
Universiti Utara Malaysia (UUM)

16. AMALAN PENGAJARAN GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRĀ’ĀT ‘ILM DI MALAYSIA: KAJIAN DI DARUL QURAN DAN MA’AHAD TAHFIZ AL-QURAN NEGERI (DQ DAN MTQN)
Zainora Daud , Shaharuddin Saad, Muhammad Fairuz A.Adi & Phayilah Yama
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

17. PREPARING STUDENT TEACHERS TO INTEGRATE WEB 2.0 TECHNOLOGY IN THEIR T&L THROUGH MEANINGFUL LEARNING
Siti Nazuar Sailin
Universiti Utara Malaysia (UUM)

18. PEMBINAAN SAHSIAH MELALUI PENDIDIKAN ISLAM BERINTEGRASI: KAJIAN SISTEM WAKAF GONTOR
Abdul Halim Syihab
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

19. SYEIKH ‘ABD AL-MU’TI BIN SYEIKH MUHAMMAD SALEH PENGARANG KITAB TAJWID PERTAMA DI ALAM MELAYU
Shaharuddin Saad & Zainora Daud
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

20. KEPENTINGAN ELEMEN AGAMA DALAM KEMAHIRAN EMPLOYABILITY DI KALANGAN MAHASISWA: KAJIAN TERHADAP GRADUAN AKADEMI ISLAM KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
Zaidul Amin Suffian Ahmad, Sahlawati Abu Bakar, Mohd Hakim Arshad & Norshahida Khalid
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

21. EFFECTIVENESS OF A HEALTH EDUCATION INTERVENTION FOR BREAST CANCER PREVENTION AMONG WOMEN
Syamilah Musa & Norfidah Mohamad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) & Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM)

22. ISLAMISASI ILMU: KONSEP DAN PELAKSANAANNYA DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB DAN USUL FEKAH
Wazzainab Ismail &  Farah Nur Rashida Binti Rosnan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

23. KAJIAN KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PERKHIDMATAN DAN FASILITI DI FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI MAKLUMAT, KUIS
Marziana Abdul Majid, Haniza Othman, Hasnuddin Ab Rahman & Azfi Zaidi Mohammad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Comments are closed.