e-Proceeding 5th IRMIC 2018

Panel Reviewer 5th IRMIC 2018

eISBN 978-967-2122-60-9

 1. A REVIEW ON OCCUPATIONAL STRESS TOWARDS ACADEMICIAN HEALTH AND WELLBEING: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
  Sohana Abdul Hamid, Ranita Manap, Zahanim Ahmad, & Siti Fatimah Md. Shariff
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 2. CYBER LAW EDUCATION VIA E-LEARNING: AN EXPERIENCE IN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  Haliza A.Shukor & Nurbiha A.Shukor
  Universiti Sains Islam Malaysia, USIM & Universiti Teknologi Malaysia, UTM
 3. SERANGAN ISLAM LIBERAL TERHADAP HADIS AHAD : CABARAN TERHADAP PENUNTUT PENGAJIAN HADIS DI MALAYSIA
  Rosni Wazir, Khairunnisa Ismail, Abur Hamdi Usman, & Najah Nadiah Amran
  Kolej Universiti Antarabangsa Selangor, KUIS & Pusat Kelestarian Turath Islami, FPPI, UKM
 4. KEDUDUKAN HADIS DALAM DRAMA: REFLEKSI INTELEKTUAL DAN WACANA MUḤADDITHŪN
  Abur Hamdi Usman, Mohd Norzi Nasir, Ahmad A’toa Mokhtar, Bahtiar Mohd Nor & Muhammad Fakhrur Razi Shahabudin
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 5. CONTENT ANALYSIS ON CEFR ENGLISH TEXTBOOKS FOR ADVANCED MALAYSIAN ESL LEARNERS
  Aina Al Mardhia Ismail
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 6. PENGURUSAN KEWANGAN KELUARGA DAN KURSUS PRA PERKAHWINAN MUSLIM DI MALAYSIA
  Sharifah Nur Nusrah Syed Yassin & Suhaili Alma’amun
  Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM
 7. POLEMIK MANHAJ AKIDAH ANTARA ASHĀCIRAH DAN HANĀBILAH: SATU TINJAUAN
  Mustafa Kamal Amat Misra, Kamal Azmi Abd Rahman, & Abd Hadi Awang
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 8. KEPELBAGAIAN MUSHAF AL-QURAN MASAKINI DI MALAYSIA
  Wan Hakimin Wan Mohd Nor, Mohd Hasbie Al-Shiddieque Ahmad, Zaidul Amin Suffian Ahmad,
  Mahmud Lutfi Abdul Hadi
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 9. KONSEP DAN MODEL PENILAIAN TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM KEROHANIAN MAHASISWA INSTITUT PENGAJIAN TINGGI ISLAM (IPTI) DI MALAYSIA
  1Ranita Manap, 1Norziah Othman, 1Siti Nurashidah Roslan, 1Khairunnisa Ismail, 2Aimi Fadzirul Kamarubahrin
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & 2Universiti Sains Islam Malaysia, USIM
 10. KESEDARAN PENJAWAT AWAM TERHADAP KEPERLUAN PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT : SATU SOROTAN KAJIAN
  1Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi, 1Mohd Faeez Ilias, 1Mohd Amin Mohd Noh, 1Hasrol Basir &
  |2Sri Andayani Mahdi Yusuf
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & 2Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM
 11. KEFAHAMAN DAN AMALAN FARDHU AIN DALAM KALANGAN BELIA MUSLIM DI SELANGOR: SATU SOROTAN KAJIAN
  Haslina Hamzah, Zetty Nurzuliana Rashed, Noor Shamshinar Zakaria, & Zakiah Hassan
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 12. KONSEP KAJIAN AMALAN RUNCING CARA KELUARGA DI JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA: TINJAUAN TERHADAP KEPERLUAN MODUL KHUSUS
  Azizah Mohd Rapini, Nur Zulfah Md Abdul Salam, Zanariah Dimon, Hammad Mohamad Dahalan &
  Zaini Yusnita Mat Jusoh
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 13. KAJIAN RINTIS KEFAHAMAN ILMU PERBANDINGAN AGAMA DALAM KALANGAN MAHASISWA DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM DI NEGERI SELANGOR
  Norsaadah Din@ Mohamad Nasirudin, Aemy Elyani Mat Zain, Nazneen Ismail, Maryam Habibah Kamis
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 14. FASA PENYIARAN KANDUNGAN MEDIA KETIKA NEGARA DILANDA BENCANA DAN KEMATIAN TOKOH ATAU PEMBESAR ISLAM
  Mohd. Daly Daud, Md Rozalafri Johori, Zulkifli Aini, Rahmahtunnisah Sailin, Mahfuzah Salleh, Wawarah Saidpudin, Hazwani Damanhuri.
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 15. KURIKULUM PENGAJIAN QIRAAT DI SEKOLAH MENENGAH DAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA: SUATU SOROTAN AWAL
  Ikmal Zaidi Hashim, Muhammad Fairuz A.Adi, Muhammad Syafee Salihin Hasan & Nik Mohd Nabil Ibrahim@Nik Hanafi
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 16. PENGARUH PENGARAH BEBAS DALAM HUBUNGAN ANTARA PEMILIKAN KELUARGA DAN PELAPORAN KELESTARIAN DI MALAYSIA
  Zainab Aman & Norsuhaily Bakar
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 17. TEKNOLOGI MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN ABAD 21
  Siti Zaharah Mohid, Roslinda Ramli, Khodijah Abdul Rahman, Nurul Nadhirah Shahabudin
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 18. KONSEP MODUL INTEGRASI LATIHAN PERGURUAN PENDIDIKAN ISLAM
  Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Suhana Mohamed Lip, Suziana Hanini Sulaiman
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 19. PENILAIAN PELAKSANAAN BIDANG USULUDDIN DALAM KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD) SEKOLAH MENENGAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK)
  Mohamad Fuad Ishak, Sapie Sabila, Suhana Mohamed Lip & Zetty Nurzuliana Rashed
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 20. AMALAN PENGGUNAAN LUGHAT AL-FASL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN DI MALAYSIA
  1Yaakob Hasan, 2Mohd Ziyad Mukhtar, 1Md Noor Hussin, 1Idi Hamdi & 2Mohd Reduan
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS &  ²Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam
 21. KECERDASAN SPIRITUAL PADA ALLAH DALAM KALANGAN PEMIMPIN PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL (PEMBINA) DI SELANGOR
  Suriani Sudi & Phayilah Yama
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 22. TADABBUR: PERSEPSI DAN AMALAN MASYARAKAT TERHADAP AL-QURAN DI MALAYSIA
  1Rohana Zakaria, 1Noorhafizah Mohd Haridi, 1Shaharuddin Pangilun, 1Mardhiah Yahaya, & 2Hayati Hussin
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & 2Universiti Sains Islam Malaysia, USIM
 23. KEMAHIRAN MENULIS TUGASAN AKADEMIK: SATU SOROTAN KAJIAN
  Mohd Izzuddin  Mohd Pisol, Julia Madzalan, Nurul Syuhaida Aman & Muhammad Syakir Sulaiman
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 24. SEJARAH TOKOH TARANNUM DI MALAYSIA
  1Ahmad Shafiq Mat Razali, 1Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, 2Wan Hilmi Wan Abdullah, 2Wan Nasyrudin Wan Abdullah
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & 2Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM
 25. KEBERKESANAN SENAMAN BRAIN GYM KE ATAS DAYA INGATAN PELAJAR PROGRAM ASASI PENGURUSAN KUIS BAGI SUBJEK PERAKAUNAN
  Nur Fadhlina Mohamad Zabidey
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 26. مدى فعالية استخدام مواقع اللغة العربية ومساهمتها في تطوير عملية التعليم والتعلم
  1Mariam Mat Daud, 1Nasimah Abdullah, 1Normah Husin, 2Zalika Adam
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & 2Universiti Sains Islam Malaysia, USIM
 27. AL-HAZF (ELIPSIS) DALAM AL-QURAN
  Mohamad Syukri Abd Rahman, Md Noor Hussin, Muhammad Daoh, Ahmad Redzaudin Ghazali, Mohd Rofian Ismail, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Salman Zainal Abidin, Nurfida’iy Salahuddin
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 28. TINJAUAN AWAL KECENDERUNGAN GAYA PEMBELAJARAN DALAM 4 KEMAHIRAN BAHASA ARAB
  Farah Nur-Rashida Rosnan, Norfaezah Mohd Hamidin, Zati Azmina Jaafar
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 29. PENDIDIKAN ISLAM ASAS PEMBANGUNAN HIDUP BERAGAMA DALAM KALANGAN REMAJA: SATU TINJAUAN LITERATUR
  1Norul Huda Bakar, 1Nazneen Ismail, 1Mariam Abd. Majid, 2Hasnan Kasan
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & 2Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM
 30. FAKTOR KONFLIK RUMAHTANGGA DAN KAEDAH MENGATASI: SATU PENDEKATAN TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIK

  Mariam Abd Majid, Sahlawati Abu Bakar, Mohamad Yusuf Marlon, Nursyafiqa Bokhari
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS

 31.  AMALAN CIRI-CIRI METODOLOGI CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SIRAH, KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD)
  Norfaezah Mohd Hamidin, Wazzainab Ismail, Ahmad Ismail, Mohd Zaki Ahmad, Irma Martiny Md Yasim,

  Normazidah Mahmood
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa KUIS & IPG Kampus Bangi

 32. PROFIL TAHAP EMOSI NEGATIF DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
  Maizan Mat@Muhammad
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa, KUIS
 33. AKAD PERWAKILAN IBADAT KORBAN KE LUAR NEGARA: SATU SOROTAN LITERATUR
  Mohd Musa Sarip, Rosli Mokhtar, Muhamad Ismail Abdullah
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 34. CABARAN DAN ISU DALAM PENAWARAN SUBJEK SAINS KOMPUTER DI SEKOLAH MENENGAH
  Helyawati Baharudin, Shakirah Mohd Sofi, Farhana Abdullah Asuhaimi
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 35. LIVING HADIS SEBAGAI FENOMENA SOSIAL BUDAYA INDONESIA: SATU SOROTAN LITERATUR SECARA SISTEMATIK
  1Norsaleha Mohd. Salleh, 2Lilly Suzana Shamsu, 1Abur Hamdi Osman, 1Rosni Wazir, 1Farid Ravi Abdullah,
  1Abu Zaki Ismail dan 1Nurul Ain Burhanuddin
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & 2Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam
 36. TEKNIK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB DALAM KALANGAN BUKAN PENUTUR JATI DI IPTS DAN IPG
  Fahed Maromar, Mohamad Rofian Ismail, Ahmad Rezdaudin Ghazali, Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi,
  Khairul Anuar Abu Othman, Mohd Aminudin Ab Rahman & Nur Fadilah Abdul Basit
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 37. KAJIAN AWAL PENGGUNAAN TEKNIK FONIK DALAM PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL FONIK: BACALAH SAYANG
  Farhana Abdullah Asuhaimi, Amalia Ahmad, Helyawati Baharuddin, Shakirah Mohd Sofi
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 38. PENILAIAN HEURISTIK : REKA BENTUK ANTARA MUKA APLIKASI PEMBELAJARAN FONIK
  Shakirah Mohd Sofi, Farhana Abdullah Asuhaimi, Helyawati Baharudin
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 39. PENGGUNAAN KAEDAH VISUAL BAGI PEMBELAJARAN KONSEP DAN PRAKTIKAL DALAM KURSUS STRUKTUR DATA
  Noor Fadzilah Ab Rahman, Rafiza Kasbun, Nur Kaliza Khalid
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 40. TAHAP KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB DI SABK DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN AWAL
  1Awatif Abdul Rahman, 1Mohd Shafie Zulkifli, 1Muhammad Hashimee, 2Ainon Wazir & 2Muafah Sayed
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & 2IPG Kampus Pendidikan Islam, Selangor
 41. DEVELOPING A GAMIFICATION FRAMEWORK TO IMPROVE DISCRETE MATHEMATICS IN A FLIPPED CLASSROOM: A WORK IN PROGRESS
  1Nurkaliza Khalid, 2Nor Zalina Zainuddin
  ¹Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & ²Universiti Putra Malaysia, UPM
 42. KEPERLUAN PELAJAR ORANG KURANG UPAYA (OKU) DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
  Safura Ahmad Sabri, Hazlin Falina Rosli, Nur Fikhriah Takril
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 43. THE EFFICIENCY OF ZAKAT COUNTERS COLLECTION AND DISTRIBUTION IN HIGHER LEARNING INSTITUTION
  Nur Fikhriah Takril Nor Faizah Othman Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi, & Teh Suhaila Tajuddin
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 44. PENDIDIKAN ABAD KE-21 DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA: AMALAN DAN CABARAN
  1Husni Abdullah, 1Abd Razif Zaini, 1Khairatul Akmar Ab Latif, 1Hasanah Ihsan, 1Ku Fatahiyah Ku Azizan, 2Wan Sakiah Wan Ngah, Naqibah Mansor
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS & 2Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Islam, Bangi
 45. KESEDARAN DAN KEPATUHAN WANITA TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT EMAS PERHIASAN DI SELANGOR
  Fadilah Mat Nor, Teh Suhaila Tajuddin, Aza Shahnaz Azman
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS
 46. PENERAPAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) DALAM BUKU TEKS BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH TAHUN ENAM
  1Ghazali Zainuddin, 1Noor Azli Mohamed Masrop, 1Muhammad Firdaus Abdul Manaf & 2Muhammad Sabrir Shahrir
  1Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS &  2Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM

e-Proceeding 4th IRMIC 2017

EDITORIAL BOARD E-PROCEEDING 4th IRMIC 2017

eISBN 978-967-2122-20-3

 1. GAMIFICATION AND MOTIVATION: A PRELIMINARY SURVEY
  Nurkaliza Khalid
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 2. INVENTORI VOKAL VARIAN KUAH DIALEK MELAYU LANGKAWI
  Norfazila Ab. Hamid & Norhasliza Ramli
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 3. ISU PENGUASAAN BAHASA ARAB DAN HAFAZAN AL-QURAN
  Wazzainab Ismail, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Hanis Najwa Shaharuddin,
  Farah Nur Rashida Rosnan, & Norafidah Gordani
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 4. KAEDAH DAN FAKTOR KEBERKESANAN PERUBATAN ISLAM RUQYAH: KAJIAN KES DR. JAHID SIDEK
  Phayilah Yama, Ikmal Zaidi Hashim, & Farhah Zaidar Mohamed Ramli
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 5. KEBEBASAN TERMA DALAM KONTRAK PELESENAN PATEN
  Haliza A.Shukor & Nazura Abdul Manap
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 6. KEPERLUAN AFEKTIF PENGGUNAAN ICT DALAM PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN WANITA MELAYU
  Nur Ajeerah Othman, Faradillah Iqmar Omar, Mohd Azul Mohamad Salleh
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 7. KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB DIPERINGKAT PRASEKOLAH: SUATU ULASAN LITERATUR
  Siti Nurhajariah Md Isa, Norfaezah Mohd Hamidin, Idi Hamdi, Awatif Abdul Rahman
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 8. MODEL PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR
  Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Zulkefli Aini, Mohd Hakim Arshad, Ahmad A’toa’ Mokhtar, Ahmad Fauzi Shahar, & Nur Fida’iy Salahuddin
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 9. PEMBELAJARAN PENGGUNAAN KONSEP STRUKTUR DATA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN VISUAL
  Noor Fadzilah Ab Rahman, NurKaliza Khalid, Siti Zaharah Mohid
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 10. PENGINTEGRASIAN ILMU NAQLI DAN AQLI MELALUI PENDEKATAN “LESSON STUDY” KAJIAN DI MAAHAD TAHFIZ SAINS NEGERI SELANGOR
  Zetty Nurzuliana Rashed, Ahmad Shafiq Mat Razali, Siti Rashidah Abd. Razak, Norshilawani  Shahidan, Zanaton H Iksan, Sri Andayani Mahdi Yusuf
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 11. PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH AGAMA JABATAN AGAMA ISLAM SELANGO
  Mohd Faeez Ilias, Zetty Nurzuliana Rashed, Ahmad Shafiq Mat Razali, Muhammad Syakir Sulaiman
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 12. PROSPEK GRADUAN PERAKAUNAN MELALUI INSTITUSI KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA
  Norhanizah Johari, Nazifah Mustaffha, Mohd Isa Mohd Deni
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 13. TELEFON PINTAR: PENGARUH TERHADAP REMAJA
  Sulaiman Salleh
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 14. STUDENT READINESS TOWARDS DIFFERENT OPTIONS OF BLENDED LEARNING IN ENGLISH LITERATURE CLASSROOMS AT TERTIARY LEVEL: A PILOT STUDY
  Siti Hawa Muhamad, Nujaidah Nuwairi, Zamila Abdul Rani
  International Islamic University College Selangor (KUIS)
 15. TELEVISYEN MEDIUM DAKWAH: PERANAN, PENGARUH DAN CABARAN
  Wawarah Saidpudin
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 16. ELEMEN PEMBANGUNAN MODAL INSAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN REMAJA DI TAMAN SERI PUTRI, CHERAS
  Noor Hafizah Mohd Haridi, Ahmad Munawar Ismail, Maizan Mat@Muhammad, Norsaleha Mohd Salleh
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 17. THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION STRATERGY IN ORGANIZATION KNOWLEDGE MANAGEMENT
  Nur Fikhriah Takril, Hazlin Falina Rosli, & Safura Ahmad Sabri
  International Islamic University College Selangor (KUIS)
 18. SKOP DAN PERANAN BADAN PENGUATKUASA JENAYAH SYARIAH NEGERI SARAWAK: KUPASAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
  Mohd Farok Mat Nor, Mohamad Hafifi Hassim, Nor ‘Adha Ab Hamid, Azizah Mat Rashid, Maffuza Salleh
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 19. HUBUNGAN PROMOSI WAKAF TUNAI TERHADAP KESEDARAN MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF DI KUIS
  Safura Ahmad Sabri, Hazlin Falina Rosli, Syed Muhammad Hilal Azizi Syed Abdul Aziz
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 20. KONSEP KAJIAN AMALAN ISTITABAH BAGI KESALAHAN AKIDAH DI MALAYSIA DARI ASPEK SOSIO PERUNDANGAN
  Zanariah Dimon, Nurzatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Hamidi Abd. Ghani, Zulqarnain Hassan, Nordin Mat Piah, Mohd Ramizu Abdullah @ Zakaria, Nurulfathonah Mohd Effendy
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 21. HUBUNGAN AMALAN PENGAJARAN GURU DAN KESEDIAAN GURU DALAM PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR
  Muhammad Haron Husaini, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Ahmad Shafiq Mat Razali,
  Diyak Ulrahman Mat Saad, Syafiqah Mohd Hairon, Nur Hanani Hussin, Mohd Khamal Md Daud
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Kolej Vokasional Ampangan, Negeri Sembilan, Kementerian Pendidikan Malaysia
 22. PENGARUH PEMIKIRAN LIBERAL DALAM MEDIA SOSIAL
  Norsaleha Mohd. Salleh, Noor Hafizah Mohd. Haridi, Abu Zaki Ismail
  Mohd Shairawi Mohd Noor
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 23. PEMBINAAN INSTRUMEN PENGUKURAN AMANAH DALAM MEMPENGARUHI KUALITI KERJA MENURUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH: FASA I (PEMBINAAN KONSTRUK)
  Sahlawati Abu Bakar, Mariam Abd. Majid, Nurzatil Ismah Azizan, Aza Shahnaz Azman, Mazlina Che Malik
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 24. AKAUNTABILITI MELALUI LAPORAN KEWANGAN ORGANISASI BUKAN KEUNTUNGAN DAN LAPORAN PERBELANJAAN MENGIKUT FUNGSI
  Norlia Abdul Karim, Noor Raudhiah Abu Bakar, Teh Suhaila Tajuddin, Ridzwana Mohd Said
  Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS) & Universiti Putra Malaysia (UPM)
 25. PEMATUHAN HALAL DI KALANGAN PENIAGA TRAK MAKANAN (FOOD TRUCK) DI LEMBAH KLANG
  Noor Raudhiah Abu Bakar, Siti Hawa Radin Eksan, Farah Shahwahid
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 26. MAHKAMAH JENAYAH KHAS: PENDEKATAN INOVATIF DALAM MENANGANI JENAYAH KESALAHAN-KESALAHAN SEKSUAL TERHADAP KANAK-KANAK
  Norazla Abdul Wahab
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 27. KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT
  Mazlina Che Malek, Suhaidah Ibrahim, Nadwatul Husna Mustapha
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 28. KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM BERKAITAN HUKUM-HUKUM PENYUSUAN
  Nora’inan Bahari, Zanariah Dimon, Nurhayati Abd. Ghani, Norita Kamaruddin,
  Wan Muhammad Akhyar Ab Shatar
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)