e-Proceeding 4th IRMIC 2017

EDITORIAL BOARD E-PROCEEDING 4th IRMIC 2017

eISBN 978-967-2122-20-3

 1. GAMIFICATION AND MOTIVATION: A PRELIMINARY SURVEY
  Nurkaliza Khalid
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 2. INVENTORI VOKAL VARIAN KUAH DIALEK MELAYU LANGKAWI
  Norfazila Ab. Hamid & Norhasliza Ramli
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 3. ISU PENGUASAAN BAHASA ARAB DAN HAFAZAN AL-QURAN
  Wazzainab Ismail, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Hanis Najwa Shaharuddin,
  Farah Nur Rashida Rosnan, & Norafidah Gordani
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 4. KAEDAH DAN FAKTOR KEBERKESANAN PERUBATAN ISLAM RUQYAH: KAJIAN KES DR. JAHID SIDEK
  Phayilah Yama, Ikmal Zaidi Hashim, & Farhah Zaidar Mohamed Ramli
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 5. KEBEBASAN TERMA DALAM KONTRAK PELESENAN PATEN
  Haliza A.Shukor & Nazura Abdul Manap
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 6. KEPERLUAN AFEKTIF PENGGUNAAN ICT DALAM PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN WANITA MELAYU
  Nur Ajeerah Othman, Faradillah Iqmar Omar, Mohd Azul Mohamad Salleh
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 7. KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB DIPERINGKAT PRASEKOLAH: SUATU ULASAN LITERATUR
  Siti Nurhajariah Md Isa, Norfaezah Mohd Hamidin, Idi Hamdi, Awatif Abdul Rahman
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 8. MODEL PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR
  Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Zulkefli Aini, Mohd Hakim Arshad, Ahmad A’toa’ Mokhtar, Ahmad Fauzi Shahar, & Nur Fida’iy Salahuddin
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 9. PEMBELAJARAN PENGGUNAAN KONSEP STRUKTUR DATA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN VISUAL
  Noor Fadzilah Ab Rahman, NurKaliza Khalid, Siti Zaharah Mohid
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 10. PENGINTEGRASIAN ILMU NAQLI DAN AQLI MELALUI PENDEKATAN “LESSON STUDY” KAJIAN DI MAAHAD TAHFIZ SAINS NEGERI SELANGOR
  Zetty Nurzuliana Rashed, Ahmad Shafiq Mat Razali, Siti Rashidah Abd. Razak, Norshilawani  Shahidan, Zanaton H Iksan, Sri Andayani Mahdi Yusuf
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 11. PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH AGAMA JABATAN AGAMA ISLAM SELANGO
  Mohd Faeez Ilias, Zetty Nurzuliana Rashed, Ahmad Shafiq Mat Razali, Muhammad Syakir Sulaiman
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 12. PROSPEK GRADUAN PERAKAUNAN MELALUI INSTITUSI KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA
  Norhanizah Johari, Nazifah Mustaffha, Mohd Isa Mohd Deni
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 13. TELEFON PINTAR: PENGARUH TERHADAP REMAJA
  Sulaiman Salleh
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 14. STUDENT READINESS TOWARDS DIFFERENT OPTIONS OF BLENDED LEARNING IN ENGLISH LITERATURE CLASSROOMS AT TERTIARY LEVEL: A PILOT STUDY
  Siti Hawa Muhamad, Nujaidah Nuwairi, Zamila Abdul Rani
  International Islamic University College Selangor (KUIS)
 15. TELEVISYEN MEDIUM DAKWAH: PERANAN, PENGARUH DAN CABARAN
  Wawarah Saidpudin
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 16. ELEMEN PEMBANGUNAN MODAL INSAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN REMAJA DI TAMAN SERI PUTRI, CHERAS
  Noor Hafizah Mohd Haridi, Ahmad Munawar Ismail, Maizan Mat@Muhammad, Norsaleha Mohd Salleh
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 17. THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION STRATERGY IN ORGANIZATION KNOWLEDGE MANAGEMENT
  Nur Fikhriah Takril, Hazlin Falina Rosli, & Safura Ahmad Sabri
  International Islamic University College Selangor (KUIS)
 18. SKOP DAN PERANAN BADAN PENGUATKUASA JENAYAH SYARIAH NEGERI SARAWAK: KUPASAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
  Mohd Farok Mat Nor, Mohamad Hafifi Hassim, Nor ‘Adha Ab Hamid, Azizah Mat Rashid, Maffuza Salleh
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 19. HUBUNGAN PROMOSI WAKAF TUNAI TERHADAP KESEDARAN MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF DI KUIS
  Safura Ahmad Sabri, Hazlin Falina Rosli, Syed Muhammad Hilal Azizi Syed Abdul Aziz
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 20. KONSEP KAJIAN AMALAN ISTITABAH BAGI KESALAHAN AKIDAH DI MALAYSIA DARI ASPEK SOSIO PERUNDANGAN
  Zanariah Dimon, Nurzatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Hamidi Abd. Ghani, Zulqarnain Hassan, Nordin Mat Piah, Mohd Ramizu Abdullah @ Zakaria, Nurulfathonah Mohd Effendy
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 21. HUBUNGAN AMALAN PENGAJARAN GURU DAN KESEDIAAN GURU DALAM PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR
  Muhammad Haron Husaini, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Ahmad Shafiq Mat Razali,
  Diyak Ulrahman Mat Saad, Syafiqah Mohd Hairon, Nur Hanani Hussin, Mohd Khamal Md Daud
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Kolej Vokasional Ampangan, Negeri Sembilan, Kementerian Pendidikan Malaysia
 22. PENGARUH PEMIKIRAN LIBERAL DALAM MEDIA SOSIAL
  Norsaleha Mohd. Salleh, Noor Hafizah Mohd. Haridi, Abu Zaki Ismail
  Mohd Shairawi Mohd Noor
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 23. PEMBINAAN INSTRUMEN PENGUKURAN AMANAH DALAM MEMPENGARUHI KUALITI KERJA MENURUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH: FASA I (PEMBINAAN KONSTRUK)
  Sahlawati Abu Bakar, Mariam Abd. Majid, Nurzatil Ismah Azizan, Aza Shahnaz Azman, Mazlina Che Malik
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 24. AKAUNTABILITI MELALUI LAPORAN KEWANGAN ORGANISASI BUKAN KEUNTUNGAN DAN LAPORAN PERBELANJAAN MENGIKUT FUNGSI
  Norlia Abdul Karim, Noor Raudhiah Abu Bakar, Teh Suhaila Tajuddin, Ridzwana Mohd Said
  Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS) & Universiti Putra Malaysia (UPM)
 25. PEMATUHAN HALAL DI KALANGAN PENIAGA TRAK MAKANAN (FOOD TRUCK) DI LEMBAH KLANG
  Noor Raudhiah Abu Bakar, Siti Hawa Radin Eksan, Farah Shahwahid
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 26. MAHKAMAH JENAYAH KHAS: PENDEKATAN INOVATIF DALAM MENANGANI JENAYAH KESALAHAN-KESALAHAN SEKSUAL TERHADAP KANAK-KANAK
  Norazla Abdul Wahab
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 27. KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT
  Mazlina Che Malek, Suhaidah Ibrahim, Nadwatul Husna Mustapha
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 28. KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM BERKAITAN HUKUM-HUKUM PENYUSUAN
  Nora’inan Bahari, Zanariah Dimon, Nurhayati Abd. Ghani, Norita Kamaruddin,
  Wan Muhammad Akhyar Ab Shatar
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bookmark the permalink.