Muat Turun Borang

 

Bil Borang Muat Turun
1 Format Laporan Kewangan  Muat Turun
2 Format Laporan Kewangan GPIK NEW Muat Turun
3 Format Bajet GPIK 2017 Muat Turun
4

Borang Skim Insentif Penyelidikan/Penulisan/Inovasi 

Muat Turun
5

Kriteria-Kriteria Dan Syarat-Syarat Permohonan Skim Insentif Penyelidikan, Penulisan Dan Inovasi 2017  

Muat Turun
6

Borang Permohonan Pindah Peruntukan Penyelidikan  

Muat Turun
7 Borang Permohonan Penyelidikan FRGS  Muat Turun
8 Garis Panduan FRGS (Pindaan 2019) NEW Muat Turun
9 Borang Permohonan GRA NEW Muat Turun
10 Borang Permohonan Penyelidikan GPIK  Muat Turun
11 Garis Panduan Permohonan GPIK  Muat Turun
12 Borang Permohonan Penyelidikan Pembantu Penyelidik Muat Turun
13 Borang Perakuan dan Kehadiran Pembantu Penyelidik Muat Turun
14 Borang Perincian Laporan Akhir Kewangan NEW Muat Turun
15 Borang Permohonan Tukar Tajuk Penyelidikan Muat Turun
16 Borang Permohonan Pelantikan Pakar Bidang/Pewasit/Pembaca Pruf Muat Turun
17 Borang Laporan Kemajuan Penyelidikan Muat Turun
18 Borang Laporan Akhir Penyelidikan  Muat Turun
19 Borang Pendaftaran Penyelidikan Luar Muat Turun
20 Borang Perjanjian Penyelidikan Muat Turun
21 Garis Panduan Penggunaan SISKOD Muat Turun
22 Senarai Semak KP Permohonan Menerbitkan Monograf  Muat Turun
23 Borang Perincian Perbelanjaan Berkaitan Bengkel/Mesyuarat/ Temubual Penyelidikan  Muat Turun
24   Borang Permohonan Guna Baki Geran  Muat Turun
25 Borang Permohonan Menghadiri Seminar/Konferen/Kolokium/Kursus Menggunakan Peruntukkan Geran NEW Muat Turun
26

Senarai Semak Tindakan Tamat Penyelidikan Geran Penyelidikan dan Inovasi Kuis (GPIK) NEW

Muat Turun
27 Borang Permohonan Pertukaran/Pemangkuan Ketua Penyelidik/Penambahan Ahli Penyelidik NEW Muat Turun
28

Borang Akuan Penerimaan Pembayaran NEW

Muat Turun
29

Jadual Perbelanjaan GPIK NEW

Muat Turun

                                          

Lokasi

Facebook

Hadis Pilihan

Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, "Janganlah kamu membenci bapa kamu. Sesiapa yang benci pada kepada bapanya, maka dia kafir."