Muat Turun Borang

 

Bil Borang Muat Turun
1 Format Laporan Kewangan  Muat Turun
2 Format Laporan Kewangan GPIK 2017 Muat Turun
3 Format Bajet GPIK 2017 Muat Turun
4

Borang Skim Insentif Penyelidikan/Penulisan/Inovasi 

Muat Turun
5

Kriteria-Kriteria Dan Syarat-Syarat Permohonan Skim Insentif Penyelidikan, Penulisan Dan Inovasi 2017  

Muat Turun
6

Borang Permohonan Pindah Peruntukan Penyelidikan  

Muat Turun
7 Borang Permohonan Penyelidikan FRGS  Muat Turun
8 Garis Panduan FRGS (Pindaan 2016)  Muat Turun
9 Borang Permohonan GRA NEW Muat Turun
10 Borang Permohonan Penyelidikan GPIK  Muat Turun
11 Garis Panduan Permohonan GPIK  Muat Turun
12 Borang Permohonan Pembantu Penyelidik Muat Turun
13 Borang Kehadiran Pembantu Penyelidik Muat Turun
14 Borang Laporan Kehadiran Pembantu Penyelidik Muat Turun
15 Borang Permohonan Lanjut Tempoh Penyelidikan Muat Turun
16 Borang Permohonan Tukar Tajuk Penyelidikan Muat Turun
17 Borang Permohonan Pelantikan Pakar Bidang/Pembaca Pruf Muat Turun
18 Borang Laporan Kemajuan Penyelidikan Muat Turun
19 Borang Laporan Akhir Kemajuan Penyelidikan  Muat Turun
20 Borang Pendaftaran Penyelidikan Luar Muat Turun
21 Borang Perjanjian Penyelidikan Muat Turun
22 Garis Panduan Penggunaan SISKOD Muat Turun
23 Senarai Semak KP Permohonan Menerbitkan Monograf  Muat Turun
24 Borang Perincian Perbelanjaan Berkaitan Bengkel/Mesyuarat/ Temubual Penyelidikan  Muat Turun
25   Borang Permohonan Guna Baki Geran  Muat Turun
26 Borang Permohonan Menghadiri Seminar/Konferen/Kolokium/Kursus Menggunakan Peruntukkan Geran NEW Muat Turun

                                          

Lokasi

Facebook

Hadis Pilihan

Dari Abu Hurairah r.a dan dari Abu Syuraikh Al-Khuza’iy r.a : Rasulullah saw bersabda, "Siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamunya, dan siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam."