Geran LUAR

SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS)
 

Penyelidikan fundamental di bawah RMKe-9 telah mencapai objektifnya dalam pembangunan modal insan yang berkualiti selain menggalakkan penjanaan teori, konsep dan idea baru yang dapat menjadi pemangkin kepada penemuan baru dan penciptaan yang inovatif. Selain pembangunan modal insan, dana penyelidikan FRGS diharap dapat membudayakan penyelidikan fundamental di IPT di samping dapat menjana penemuan penyelidikan sama ada dalam bentuk penemuan ilmu baru, kaedah baru atau pembangunan teknologi baru. Pihak KPT akan sentiasa komited dalam meningkatkan keupayaan R&D, keupayaan saintifik dan keupayaan inovasi negara bagi memastikan budaya penyelidikan fundamental akan terus dikembangkan di setiap IPT.

 

 

 

 

MyGRANTS merupakan sistem untuk membantu penyelidik, memupuk permuafakatan di kalangan penyelidik dan untuk membantu membangunkan lebih ramai penyelidikan dengan menawarkan ekosistem penyelidikan yang kondusif.

 

 

Lokasi

Facebook

Hadis Pilihan

Dari Anas bin Malik r.a : Rasulullah saw bersabda, "Belum sempurna iman seseorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapanya dan kepada manusia semuanya."