Geran LUAR

SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS)
 

Penyelidikan fundamental di bawah RMKe-9 telah mencapai objektifnya dalam pembangunan modal insan yang berkualiti selain menggalakkan penjanaan teori, konsep dan idea baru yang dapat menjadi pemangkin kepada penemuan baru dan penciptaan yang inovatif. Selain pembangunan modal insan, dana penyelidikan FRGS diharap dapat membudayakan penyelidikan fundamental di IPT di samping dapat menjana penemuan penyelidikan sama ada dalam bentuk penemuan ilmu baru, kaedah baru atau pembangunan teknologi baru. Pihak KPT akan sentiasa komited dalam meningkatkan keupayaan R&D, keupayaan saintifik dan keupayaan inovasi negara bagi memastikan budaya penyelidikan fundamental akan terus dikembangkan di setiap IPT.

Garis Panduan FRGS Pindaan 2018
 

Untuk makluman semua, berikut adalah tarikh-tarikh penting yang perlu diberi perhatian  dan diminta semua pemohon menghadiri bengkel-bengkel berikut:

Tarikh

Catatan

Tindakan

15 Januari 2018

2 Februari  2018

Pemohon melengkapkan borang permohonan dan dihantar ke pejabat RMC

Pemohon

24 Januari 2018

Bengkel Pemantapan Proposal FRGS

RMC dan Pemohon

8 Februari 2018

Bengkel coaching FRGS  pemurnian proposal

RMC dan pemohon

15 Februari 2018

Bengkel Mygrants (untuk mengisi borang permohonan FRGS melalui sistem MyGrants)                       

RMC dan pemohon

20 Februari 2018-

10 April 2018

Penilaian oleh 2 orang panel pakar bidang dan pembetulan oleh pemohon.

Panel penilai dan pemohon.

       16  April 2018

Menhantar permohonan yang lengkap dinilai oleh panel ke KPT melalui sistem Mygrants

RMC dan pemohon 

 

 

 

MyGRANTS merupakan sistem untuk membantu penyelidik, memupuk permuafakatan di kalangan penyelidik dan untuk membantu membangunkan lebih ramai penyelidikan dengan menawarkan ekosistem penyelidikan yang kondusif.

Lokasi

Facebook

Hadis Pilihan

Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a : Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw, "Orang Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Jawab Rasulullah saw, "Ialah orang-orang yang menjaga orang-orang Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya"