Visi, Misi dan Objektif

MOTTO

Penyelidikan Peneraju Tradisi Ilmu

FALSAFAH

Kesepaduan antara Ilmu, Iman dan Amal di dalam kecemerlangan penyelidikan

VISI

Memartabatkan PPP sebagai Pusat Pengurusan Penyelidikan berlandaskan pembangunan peradaban Islam yang bersifat tawhidik, ulung dan berkualiti.

MISI

Bertekad kearah kecemerlangan dalam usaha memupuk dan menyebarluaskan penyelidikan yang selari dengan keperluan dan kepentingan ummah

OBJEKTIF

  1. Memupuk, memperkasa dan membangunkan kegiatan pengurusan penyelidikan samada yang berbentuk kuantitatif mahupun kualitatif.
  2. Mencerakin/merungkai prinsip-prinsip berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah melalui aktiviti-aktiviti penyelidikan, penulisan dan penerbitan.
  3. Memperkasakan dan menyokong secara kolektif proses pemeliharaan, pemuliharaan, penyebaran dan peningkatan dalam ilmu pengetahuan untuk kemajuan ummah bagi mencapai keredhaan Allah SWT melalui penyelidikan, penulisan dan penerbitan.

NILAI BERSAMA RMC

  1. Amanah
  2. Keterbukaan penyelidikan

Lokasi

Facebook

Hadis Pilihan

Dari Ibnu Umar r.a : Rasulullah saw bersabda, "Siapa yang berkata kepada saudaranya, ‘Hai Kafir!’ maka ucapan itu kembali kepada salah seorang antara keduanya. Jika apa yang diucapkannya benar, maka ucapan itu tertuju kepada orang yang dipanggil. Jika tidak, maka ucapan itu tertuju kepada yang mengucapkan."