Terbitan KUIS

Jurnal Hadis, Bil 11

Jurnal PPP
RM 36.50
2016

Lokasi

Facebook

Hadis Pilihan

Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, "Ada dua perkara pada manusia yang keduanya dapat menyebabkan mereka kafir, (1) Mencela keturunan (2) Meratapi mayat."