Bengkel Atlasti Bil 4/2015

18 Mac 2015  Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) telah menjalankan Bengkel Atlas.ti yang telah dihadiri oleh 46 orang ahli akademik KUIS. Bengkel ini mensasarkan semua kakitangan akademik yang telah memperolehi Geran Penyelidikan Pertengahan (GPM), Geran Penyelidikan Lanjutan (GPL), dan Geran Penyelidikan Primer (GPP) serta kepada pensyarah yang berminat. Bengkel ini telah disampaikan oleh Puan Norziah Othman, beliau merupakan pensyarah Fakulti Pengurusan Muamalah, KUIS. Beliau telah berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat mengenai penggunaan Atlas.ti.

 

 

Bengkel Atlas.ti diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada semua ahli akademik dan penyelidik kaedah yang betul, sistem yang teratur untuk membuat sorotan literatur. Seterusnya ianya boleh dijadikan sebagai platform kepada ahli akademik untuk menghasilkan penulisan ilmiah yang lebih baik.

 

Lokasi

Facebook

Hadis Pilihan

Dari Saad bin Abu Waqqash r.a : Rasulullah saw bersabda, "Siapa yang mengaku ‘Bapa’ pada orang lain, padahal dia sedar bahawa orang itu bukan bapanya, maka haram syurga baginya."