Bengkel Penulisan Karya Ilmiah (Jurnal Siri I) Bil 3/2015

3 Mac 2015 Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) telah menjalankan Bengkel Penulisan Karya Ilmiah (Jurnal Siri I) dengan di hadiri oleh 35 orang ahli akademik KUIS. Informasi berkaitan dengan penulisan jurnal telah disampaikan oleh Dr. Irwan bin Mohd Subri yang merupakan pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-undang  di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).  

 

 

Bengkel Penulisan Karya Ilmiah (Jurnal Siri I) diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada semua ahli akademik dan penyelidik dalam usaha mereka untuk menghasilkan dan menerbitkan penerbitan ilmiah dalam jurnal berwasit. Diharapkan usaha ini dapat membantu ahli akademik menghasilkan penerbitan ilmiah di dalam jurnal yang berwasit dan berindeks bagi menuju ke arah inspirasi KUIS mencapai Universiti penuh pada tahun 2016.

 

 

 

Lokasi

Facebook

Hadis Pilihan

Dari Abdullah bin Umar r.a : Rasulullah saw bersabda, "Hati-hatilah kamu! Jangan lah kamu kafir kembali sepeninggalanku, di mana sebahagian kamu membunuh sebahagian yang lain (perang saudara)."