Penyelidikan

PPP maju setapak lagi dibawah pimpinan Rektor baru pada pertengahan 2013 yang membawa hala tuju PPP ke tanda aras yang lebih tinggi dalam menyokong wawasan KUIS untuk mencapai status universiti penuh pada tahun 2016. Dengan wawasan ini, PPP mula mengorak langkah merancang kearah Research Management Centre (RMC).
 
 
 
 
гис-технологии
ткани для вышивания