VOL. 8, NO. 1 (APRIL 2021)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.8 No. 1 (April 2021)

1. PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PDPC) BERASASKAN TEKNOLOGI DI SEKOLAH

Hanifah Mahat, Nurul Adila Anuar, Mohmadisa Hashim, Nasir Nayan, Yazid Saleh

hanifah.mahat@fsk.upsi.edu.my
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

2.PAKATAN HARAPAN DAN SENARIO POLITIK KELANTAN: ANALISIS PENGAJARAN POLITIK PASCA PRU 14 (2018-2020)

Saiyid Radzuwan Syed Sopi

pbsaiyid@usm.my
Universiti Sains Malaysia (USM)

3.IMPLIKASI KEJATUHAN HARGA BUAH KELAPA SAWIT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PENDUDUK SETEMPAT

Rosniza Aznie Che Rose, Shahira Azura Elias

aznie@ukm.edu.my

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

4.FAKTOR-FAKTOR SOSIAL DAN AMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA

Ab Halim Tamuri, Ahmad Munawar Ismail

abhalim@ukm.edu.my
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

5.FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENGAMALAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM KALANGAN PELAJAR MALAYSIAN AVIATION TRAINING ACADEMY (MATA), KUANTAN

Annasaii Bin Jamar

annasaii@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

6.TARBIAH AKIDAH DALAM SURAH MAKKIYAH MELALUI KITAB NAẒARĀT FĪ KITĀBILLAH (FAITH EDUCATION THROUGH MECCAN SURAHS IN NAẒARĀT FĪ KITĀBILLAH)

Siti Zaharah Hamid, Abur Hamdi Usman, Sofiah Samsudin, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin

Fatimahzahara0016@gmail.com
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

7.PENGGUNAAN INOVASI D.O.M (DISSOLUTION OF MARRIAGE) SMART CYCLE DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN MODUL PENDIDIKAN ISLAM 2 SIJIL KOLEJ KOMUNITI

Norhana Ahad, Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Khairul Azhar Meerangani, Amran Abdul Halim

norhana_ahad@polimelaka.edu.my

Politeknik Melaka

8.LIMITASI PENGGUNAAN KONSEP WAKALAH DALAM SISTEM PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA
Muhsin Nor Paizin,Suhaili Sarif

muhsin.paizin@zakat.com.my
Universiti Malaya

9.PEMBANGUNAN MODEL AKTIVITI MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOC) UNTUK BAHASA ARAB DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT)

Ghazali bin Zainuddin, Mohammad Imran Ahmad, Mohd Shahrul Nizam Mohd Danuri, Norfaezah Mohd Hamidin, Nor Effendy Ahmad Sokri, Sofia Noraina Bt Isa, Irwan Mahazir Ismail, Mohammad Najib Jaffar, Siti Rosilawati Ramlan

ghazali@kuis.edu.my

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

10.PELANTIKAN HAKIM DI MAHKAMAH SYARIAH: ANALISIS BERDASARKAN HUKUM SYARAK DAN UNDANG-UNDANG

Mohamad Hafifi Hassim, Nor ‘adha Ab Hamid, Nurzulfah Md Abdul Salam, Mohd Farok Mat Nor

hafifi@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor