VOL. 7, NO. 2 (SEPTEMBER 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 No. 2 (September 2020)

 

1. FAKTOR YANG MENDORONG PELAJAR JURUSAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL TERLIBAT DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN
Najmi Hassan
muhdnajmihassan@gmail.com
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

 

2. ANALISIS PEMIKIRAN SIFAT ALLAH MENURUT MUHAMMAD BIN YUSUF ATFAIYSH (AN ANALYSIS ON THE ATTRIBUTES OF ALLAH ACCORDING TO MUHAMMAD BIN YUSUF ATFAIYSH)
Mustafa Kamal Bin Amat Misra, Nurhanisah Binte Senin, Muhammad Faiz Mukmin Bin Abd Mutalib, Abdull Rahman Bin Mahmood, Jaffary Bin Awang
mustafakamal@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

3. PEMBINAAN MODUL AMALI SAINS SUKAN (MASS) BAGI KEPERLUAN PELAJAR SAINS SUKAN TINGKATAN ENAM
Abdul Hadi Salleh, Mohd Izwan Shahril, Gunathevan Elumalai & Saidil Mazlan Abdul Razak
sekolahsukan@gmail.com
Universiti Pendidikan Sultan Idris

4. AMALAN PERWAKILAN PEGUAM SYARIE DALAM ISLAM THE PRACTICE OF REPRESENTATION BY SYARIE LAWYER IN ISLAM
Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam, Nurul Farhana Binti Yahaya, Muhammad Hafifi Bin Hashim & Sharifah Hana Abd Rahman
nurzulfah@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

5. KEUTUHAN KEIMANAN JATI DIRI REMAJA MELALUI KISAH DALAM AL-QURAN
Nurzatil Ismah binti Azizan, Zulkifli Mohd Yusoff
nurzatil@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

6. NASYID SEBAGAI WASILAH DAKWAH DALAM KALANGAN MASYARAKAT KONTEMPORARI
Ahmad Sahlan Abdul Hatim & Mohd Nizam Sahad
sahlan2903@gmail.com
Universiti Sains Malaysia

 

7. PERBAHASAN DR. FAḌAL ḤASAN ʿABBAS BERKENAAN KEDUDUKAN AḤRUF SABʿAH
Mohd Farid Ravi Abdullah, Muhammad Aizat Syimir bin Rozani

faridravi@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

8. FAKTOR PEMILIHAN PEMIMPIN PENDAPAT DI INSTAGRAM (INSTAFAMOUS): ADAKAH MEMBERI KESAN KEPADA GAYA HIDUP REMAJA?
Normazaini Saleh, Wawarah Saidpudin, Nursyamimi Harun, Marhaini Abdul Ghani, Nur Hazwani Ahmad Damanhuri
normazaini@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

9. PENGARUH PEMASARAN DIGITAL TERHADAP PRESTASI USAHAWAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA
Faradillah Iqmar Omar, Ummi Munirah Syuhada Mohamad Zan, Nor Azlili Hassan, Izzurazlia Ibrahim

faradillah@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

10. AMALAN SYIAH: KEFAHAMAN DALAM KALANGAN PELATIH PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU DI SELANGOR
Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Norasiah Mohammad, Muhammad Faiz Mukmin Bin Abdul Mutalib,  Mohd Shairawi Mohd Noor, Hamzah Bin Omar 
mfairooz@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor