VOL. 7, NO. 1 (APRIL 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 No. 1 (April 2020)

 

1. BEYOND AGENDA SETTING: THE NATURE OF POLITICAL BLOGOSPHERE IN MALAYSIA
Roslan Ali, Kamaruzzaman Abdul Manan
aliroslan@gmail.com
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

2.SPEKTRUM PERKAHWINAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI, AKTA MEMPERBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN) 1976 DAN KONVENSYEN ANTARABANGSA
Mohamad Hafifi Hassim, Muhamad Abral Abu Bakar & Nur Zulfah Md Abdul Salam
nurzulfah@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

3.KEPEDULIAN PARA PELAJAR IPTA DAN IPTS DI SEMENANJUNG MALAYSIA TERHADAP LAMBANG-LAMBANG KENEGARAAN SEBAGAI IDENTITI MALAYSIA
Ayu Nor Azilah Mohamad, Mohamed Ali Haniffa,Wayu Nor Asikin Mohamad
ayunorazilah@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

4.REFLEKSI MAHASISWA TERHADAP HIBURAN: KAJIAN DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
Hamzah Bin Omar, Muhammad Faiz Mukmin bin Abd Mutalib,  Mohd Hasbie Al- Shiddieque Bin Ahmad, Mohd Azmal Huzaimie Bin Kamarul Zamal
hamzah@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

5.PENERAPAN ELEMEN MODAL INSAN TERHADAP REMAJA BERISIKO DI INSTITUSI PEMULIHAN AKHLAK DI MALAYSIA
Noor Hafizah bt Mohd Haridi, Rosfazila Bt Abdul Rahman,Norsaleha bt Salleh,  Khairul Hamimah Binti Mohammad Jodi Zainora bt Daud
noorhafizah@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

6.RESPON TERHADAP KEPRIHATINAN PENGURUSAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR DALAM KALANGAN ORANG KELAINAN UPAYA
Marlon Pontino Guleng, Ahmad A‟toa‟ Bin Mokhtar, Nurul Jannatul Idayu Binti Hassan
yusufmarlon@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

7.PENYEMBAHAN IMEJ DALAM AGAMA KRISTIAN, HINDU DAN BUDDHA: ANALISIS PERBANDINGAN
Nurhanisah Binte Senin, Mustafa Kamal Bin Ahmad Misra, Muhammad Faiz Mukmin Bin Abdul Mutalib
nurhanisah@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

8.TANGGAPAN KEBERGUNAAN, TANGGAPAN MUDAH DIGUNA, DAN SIKAP TERHADAP PENGGUNAAN FRONT OFFICE TASKS SIMULATOR
Quah Wei Boon, Roseline Anak Kok, Azreena Aziz
skyman823000@yahoo.com
Kolej Komuniti Sungai Petani

9.MUQRI’ DALAM TALAQQI AL-QURAN MENURUT AL-IMĀM AL-NUWAYRĪ DALAM MUQADDIMAH SYARḤ ṬAYYIBAH AL-NASYR FĪ AL-QIRĀĀT AL-‘ASYR
Mujahid Bin Ahmad Lutfi, Prof. Madya Dr. Khairul Anuar Bin Mohamad
mujahidlutfi@gmail.com
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

10.PENANDA ELIPSIS DALAM CERPEN DARI PERSPEKTIF STILISTIK
Nadiatul Shakinah Abdul Rahman, Morni Hussin, Arbai’e Sujud 
nadiatul_shakinah@yahoo.com
Universiti Putra Malaysia (UPM)