VOL. 7, EDISI KHAS (DISEMBER 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 Edisi Khas (Disember 2020)

1. APLIKASI TEKNIK FUZZY DELPHI TERHADAP PERANAN SUAMI DALAM MENGURUS KONFLIK RUMAH TANGGA BERMADU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
Mariam Abd Majid, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Sahlawati Abu Bakar, Naqibah Mansor, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Salasiah Hanin Hamjah, Zulkefli Aini

mariam@kuis.edu.my

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

2. REVOLUSI INDUSTRI DAN MASYARAKAT 5.0

Mohammad Saffuan bin Mat Saad, Ahmad Shobah bin Mohd Isa, Prof  Dr. Muhammad Sukri bin Saud, Prof Madya Dr Nor Fadila binti Mohd Amin, Dr Hanifah bint Jambari

saffuansaad92@gmail.com

Universiti Teknologi Malaysia

3. PENILAIAN TERHADAP STRATEGI GURU DALAM MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN PKPIM

Rohida binti Jamaludin, Zetty Nurzuliana Rashed

rohidajamaludin@gmail.com

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

4. THE PROCESS OF DEVELOPING SYAJARAT AL-ASANID ONLINE: HADITH FROM SAHIH MUSLIM AS A CASE STUDY

Phayilah YamaNur Saadah Hamisan@KhairAisyah Mat JasinSiti Mursyidah Mohd Zin, Muhammad Aizat Syimir Rozaini

phayilah@kuis.edu.my

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

5.PEMBELAJARAN BERASASKAN PERMAINAN DIGITAL MENGGUNAKAN MINECRAFT: PENINGKATAN PENCAPAIAN MURID DALAM PECAHAN?

Rayner Bin Tangkui, Prof Madya Dr. Tan Choon Keong

raynertangkui@gmail.com

Universiti Malaysia Sabah