VOL. 4, NO. 2 (SEPTEMBER 2017)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 4, No. 2 (SEPTEMBER 2017)

 

1. KAJIAN AWAL TENTANG TAHAP KEFAHAMAN BELIA ISLAM DI LEMBAH KLANG TENTANG HAK KEBEBASAN      BERAGAMA

Kamal Azmi Abd Rahman, Norsaleha Mohd Salleh, Nazneen Ismail, Indriaty Ismail, Nurulfathonah Mohd. Effendy
kamalazmi@kuis.edu.my, norsaleha@kuis.edu.my, nazneen@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

2. PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI (SRAI)        SELANGOR 

Mohamad Syukri Abd Rahman, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Adnan Mat Ali, Ahmad Ismail, Mohd KamalRadiman
msyukri@kuis.edu.my, mohdizzuddin@kuis.edu.my,adnan@kuis.edu.my & ahmad@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

3. METODOLOGI PENGAJARAN MUALAF DI INSTITUT DAKWAH ISLAMIAH PERKIM (IDIP)

Noraini Mohamad, Mariam Abd. Majid & Ain Nathasha Omar
norainimohamad@kuis.edu.my, mariam@kuis.edu.my & ainnatashaomar@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS

4. THE MALAY NARRATIVE STORY WRITING IN THE 1920s

Khalid Ludin @ Jamaluddin, Fahed Maromar, Yaakob Hasan
khalid@kuis.edu.my, fahed@kuis.edu.my, yaakob@kuis.edu.my
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS

5. STRATEGI PENERAPAN ELEMEN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU

Norizan Hassan, Hussin Salamon, Hasimah Abdul Rahman,
norizan32@live.utm.my, drhussin@utm.my, & hasimah@fke.utm.my
Universiti Teknologi Malaysia, UTM

6. APPLYING MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT LIFE CYCLE IN THE DEVELOPMENT OF FASTING                  TRACKER ANDROID APPLICATION

Nur Afiyah Mahmud Fathi, Mahyuddin Hashim, Norhasnira Ibrahim, Syed Najihuddin Syed Hassan
afiyahmahmud@gmail.com, mahyuddin@usim.edu.my, norhasnira@usim.edu.my, syednajihuddin@usim.edu.my
Universiti Sains Islam Malaysia, USIM

7. PERCERAIAN RUMAH TANGGA DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN DAN PENDEKATAN MENANGANINYA

Mariam Abd. Majid & Mohammad Syafirul Zarif Saleh Hudin
Mariam@kuis.edu.my & srroyale@gmail.com
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS