VOL. 4, NO. 1 (APRIL 2017)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 4, No. 1 (APRIL 2017)

 

1. PERANAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU DALAM KONTEKS MELESTARIKAN ALAM SEKITAR MENURUT  PERSPEKTIF ISLAM (1 -12)

Norizan Hassan, Hussin Salamon & Hasimah Abdul Rahman

norizan32@live.utm.my, drhussin@utm.myhasimah@fke.utm.my

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

2. KAJIAN ISU-ISU SOSIO-EMOSI DALAM KALANGAN PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI MALAYSIA (13 -29)

Rorlinda Yusof, Noriah Mohd Ishak,Jamaliah Hamdan, Aishah Hassan, Afifah Mohd Radzi,

Tengku Elmi Azlina Tengku Muda.

rorlinda@ukm.edu.my, norwmu@ukm.edu.my, lynn160586@yahoo.com, afifahradzi@ukm.edu.my, s.aishah@ukm.edu.my, elmiazlina@ukm.edu.my

Pusat PERMATApintarTM Negara Universiti Kebangsaan Malaysia

3. PENGINTEGRASIAN ILMU AQLI DAN NAQLI MELALUI PENDEKATAN “LESSON STUDY” DI MAAHAD TAHFIZ SAINS NEGERI SELANGOR (30-42)

Zetty Nurzuliana Rashed, Siti Rashidah Abd.Razak Norshilawani Shahidan, Ahmad Syafiq Mat Razali

zetty@kuis.edu.my, sitirashidah@kuis.edu.my,norshilawani@kuis.edu.my, ahmadshafiq@kuis.edu.my

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Zanaton Iksan

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

4. PEMBELAJARAN KOLABORATIF MELALUI APLIKASI TELEFON PINTAR DALAM PEMBELAJARAN NAHU (43-63)

Normah Husin, Nor Azhan Norul ‘Azmi, & Mariam Mat Daud

normah@kuis.edu.my, norazhan@kuis.edu.mymariam.mdaud@kuis.edu.my

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

5. PENGUASAAN METODE RASM UTHMANI DI KALANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI DI SELANGOR (64-79)

Shaharuddin Pangilun, Mohd Mahfuz Jaafar ,Rohana Zakaria

shaharuddin.pangilun@kuis.edu.my, mohdmahfuz@kuis.edu.my,rohana@kuis.edu.my.

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Hayati Hussin

hayati@kuis.edu.my

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)                                                                                                                                                         

Abdul Rahim Ahmad

abdulrahim@kuis.edu.my

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

6. EXPRESSING VIEWS IN ENGLISH IN CHALLENGING ARGUMENTATIVE DISCUSSIONS AMONG TERTIARY LEVEL MALAY STUDENTS (80-92)

Aina Al Mardhia Ismail 

ainaalmardhia@kuis.edu.my

International Islamic University College Selangor (KUIS)                                                                                       Fathimath Fahmee

fathimathfahmee@gmail.com

Sharafuddin School, Maldives

7. PERSEPSI GURU BUKAN OPSYEN TENTANG PENGAJARAN BAHASA ARAB : SATU KAJIAN TERHADAP GURU PENDIDIKAN ISLAM DI BEBERAPA SEKOLAH RENDAH AGAMA JAIS DAERAH HULU LANGAT SELANGOR (93-108)

Haslina Hamzah, Noor Shamshinar Zakaria, Mohd Izzuddin Mohd Pisol,Julia Madzalan , Syed Mohd Najib Syed Yahya

haslina@kuis.edu.my, shamshinar@kuis.edu.my, mohdizzuddin@kuis.edu.my ,julia@kuis.edu.my

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

8. MYSTIFICATION AS ASTRAY IN FORESTS: WORKPLACE TOBACCO PROMOTION RIVALRY AMONG MUSLIMS (109-128)

Kamaruzzaman Abdul Manan

kamarule@live.com

International Islamic University Malaysia (IIUM)

Che Mahzan Ahmad , Ahmad Shalihin Mohd Samin

che_ahmad@yahoo.com, asms77@yahoo.com

Universiti Sains Malaysia (USM)

9. KEPENTINGAN KOMUNIKASI DALAM LATIHAN (129-150)

Kamaruzzaman Abdul Manan

kamarule@live.com

International Islamic University Malaysia (IIUM)

Che Mahzan Ahmad

che_ahmad@yahoo.com

 Universiti Sains Malaysia (USM)

10. THE EFFECTS OF A STRUCTURED TEACHING PROGRAMME ON PARTOGRAPH AMONG MIDWIFERY STUDENTS (151 -159)

Sri Banun M Shahri

astarian1312@yahoo.com

Kolej Kejururawatan Alor Setar

11. TERJEMAHAN AL-QURAN KE BAHASA MELAYU: TINJAUAN TERHADAP KATA PANGGILAN KEKELUARGAAN (160-172)

 

Nasimah Abdullah, Lubna Abd. Rahman, Norfazila Ab. Hamid,  Murni Syakirah Musa

nasimah@kuis.edu.my , lubna@usim.edu.my ,norfazila@kuis.edu.my, translationon9@gmail.com

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)