VOL. 3, NO. 3 (SEPTEMBER 2016)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 3, No. 3 (SEPTEMBER 2016)

1. (1-20) دور المذاهب الفكرية في الانحرافات السلوكية والفكرية ونظرة الشريعة الإسلامية

 

Muhammad Yosef Niteh , Abdullatif Samian , Aminuddin Basir, Ahmad Muhammad Husni, Maad Ahmad

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

2. PEMANFAATAN FUNDAMENTAL AKHLAK ISLAMIAH WATAK PROTAGONIS DALAM NOVEL KETIKA CINTA BERTASBIH KARYA HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY (21-44)

Mohd Adi Amzar Muhammad Nawawi

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

3.  ADHERENCE TOWARDS MEDICATION AND QUALITY OF LIFE POST MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS (45-63)

Azimah Mohd Masri

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Rashidah Shahruddin

Universiti Teknologi Mara (UiTM)

 

4. ANALISIS TAKHRIJ HADIS DI IPT-IPT MALAYSIA: KAJIAN KES DI KUIS (64-84)

Farhah Zaidar Mohamed Ramli, Phayilah Yama @ Fadilah Zakaria, Zainora Daud, Farah Nur Rasyida Rosnan

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

5. KEPERLUAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ISLAM (GPI) DALAM ASPEK PENGAJARAN

Habibah @ Artini Ramlie, Zaharah Hussin, Saedah Siraj, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Ahmad Arifin Safar, Norshahrul Marzuki Mohd Nor

Universiti Malaya (UM)

6. PENGUASAAN BACAAN NYARING BAHASA ARAB J-QAF DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH KEBANGSAAN (110-134)

Zulkifli Che Kob, Abd Rauf Hassan, Che Radiah Mezah

Universiti Putra Malaysia (UPM)