VOL. 3, NO. 1 (APRIL 2016)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.

e-Jurnal ini memuatkan pelbagai artikel dalam penyelidikan dan kegiatan ilmiah yang merangkumi pelbagai disiplin ilmu menggunakan medium bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab.

Pendapat yang disiarkan dalam artikel tidak menggambarkan pendapat penyunting.Keutamaan diberikan kepada artikel yang memenuhi skop utama e-Jurnal dan memberi sumbangan dapatan penyelidikan kepada ummah. Artikel yang dihantar merupakan sumbangan asli dan tidak pernah diterbitkan atau sedang dipertimbangkan untuk penerbitan oleh mana-mana e-Jurnal. Penerbitan e-Jurnal ini diharap menjadi medium rujukan dan penyebaran ilmu pengetahuan seterusnya bermanfaat kepada ummah.

Segala surat- menyurat berkaitan artikel hendaklah dialamatkan kepada:

Ketua Editor
E-JURNAL PENYELIDIKAN DAN INOVASI
Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA

e-mel : ppp@kuis.edu.my
Tel : +03-8925 4251

Kandungan e-Jurnal PI, Vol. 3, No. 1 (APRIL 2016)

1. AN INSIGHT INTO QUANTITATIVE RESEARCH METHOD FROM THE ISLAMIC WORLDVIEW

Ahmad Yani bin Ismail
International Islamic University College Selangor (KUIS)

 

2. ISLAM DAN PRAGMATISME WILLIAM JAMES (1842-1910)

Kamal Azmi Abd Rahman, Indriaty Ismail, Mohd. Nasir Omar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

3. GAYA PENGAJARAN PAKAR GRASHA DALAM KALANGAN GURU BAHASA ARAB DI SEKOLAH KAFA         INTEGRASI, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR

Siti Maria Ibrahim, Zamri Ariffin
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

4. INTEGRATION OF ISLAMIC VALUES IN ACCOUNTING EDUCATION: ACCOUNTING ACADEMICIAN PERSPECTIVES

Norhanizah Johari, Nazifah Mustaffha, Mohd Isa Mohd Deni
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

5. مدى فاعلية تطبيق التكافؤ الوظيفي في ترجمة الكنايات القرآنية إلى اللغة الملايوية

الدكتورة نسيمة الحاج عبد الله

 


6. EFFECTIVENESS OF A HEALTH EDUCATION INTERVENTION FOR BREAST CANCER PREVENTION AMONG WOMEN

Syamilah Musa , Norfidah Mohamad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),  Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM)

 

7. TAHAP PENGUASAAN PENULISAN KARANGAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA MENENGAH

Muhammad Zahri Abdul karim, Muhammad Haron Husaini
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, (KUIS)

 

8. MANUSKRIP HUJJATUL BALIGHAH KARYA SYEIKH JALALUDDIN AL-ASY: KAJIAN TAHQIQ TEKS BAB PENDAKWAAN

Ahmad Misbah Muhamad Hilmi , Mohd. Faisal bin Mohamed, NurSyahidah Abdul Rahman , Abdul Aziz Awang Kechik
 Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)