VOL. 8, NO. 1 (APRIL 2021)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.8 No. 1 (April 2021) 1. PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PDPC) BERASASKAN TEKNOLOGI DI SEKOLAH Hanifah Mahat, Nurul Adila Anuar, Mohmadisa Hashim, Nasir Nayan, Yazid Saleh hanifah.mahat@fsk.upsi.edu.my Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 2.PAKATAN HARAPAN DAN SENARIO POLITIK KELANTAN: ANALISIS PENGAJARAN POLITIK PASCA PRU 14 (2018-2020) Saiyid Radzuwan Syed Sopi pbsaiyid@usm.my Universiti Sains…