VOL. 7, EDISI KHAS (DISEMBER 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 Edisi Khas (Disember 2020) 1. APLIKASI TEKNIK FUZZY DELPHI TERHADAP PERANAN SUAMI DALAM MENGURUS KONFLIK RUMAH TANGGA BERMADU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Mariam Abd Majid, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Sahlawati Abu Bakar, Naqibah Mansor, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Salasiah Hanin Hamjah, Zulkefli Aini mariam@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 2. REVOLUSI INDUSTRI DAN MASYARAKAT 5.0 Mohammad…

VOL. 7, NO. 2 (SEPTEMBER 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 No. 2 (September 2020)   1. FAKTOR YANG MENDORONG PELAJAR JURUSAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL TERLIBAT DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN Najmi Hassan muhdnajmihassan@gmail.com Universiti Tun Hussein Onn Malaysia   2. ANALISIS PEMIKIRAN SIFAT ALLAH MENURUT MUHAMMAD BIN YUSUF ATFAIYSH (AN ANALYSIS ON THE ATTRIBUTES OF ALLAH ACCORDING TO MUHAMMAD BIN YUSUF…

VOL. 7, NO. 1 (APRIL 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 No. 1 (April 2020)   1. BEYOND AGENDA SETTING: THE NATURE OF POLITICAL BLOGOSPHERE IN MALAYSIA Roslan Ali, Kamaruzzaman Abdul Manan aliroslan@gmail.com Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 2.SPEKTRUM PERKAHWINAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI, AKTA MEMPERBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN) 1976…