SPECIAL EDITION VOL 3, NO 2-1 (JUNE 2016)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 3, No. 2-1 (JUNE 2016)

1.  EMPIRICAL MODELING OF STOCK MARKET BEHAVIOR AND MACROECONOMIC                      VARIABLES IN MALAYSIA

Murni Yunus Mawar

International Islamic University College Selangor (KUIS)

Mohd Adib Ismail

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

2. PERSEPSI MURID-MURID TERHADAP AMALAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA

Ab. Halim Tamuri

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Khadijah Abdul Razak, Mohd Aderi Che Noh , Mohd Izham Hamzah

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

3. JENIS-JENIS SUMBER PENGETAHUAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM                                 PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI SEKOLAH BESTARI

Mohd Faeez Ilias , Kalthom Husain

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Murihah Abdullah, Kamarul Azmi Jasmi , Abdul Hafiz Abdullah , Arieff Salleh Rosman

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

4. PEMBINAAN KEMAHIRAN INSANIAH GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MELALUI      AMALAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR

Murihah Abdullah , Kamarul Azmi Jasmi , Abdul Hafiz Abdullah , Arieff Salleh Rosman

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Mohd Faeez Ilias

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

5. SMART READER KIDS ARABIC: INOVASI DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Norfaezah Mohd Hamidin , Idi Hamdi

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)