VOL. 2, NO. 2 (SEPTEMBER 2015)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.

e-Jurnal ini memuatkan pelbagai artikel dalam penyelidikan dan kegiatan ilmiah yang merangkumi pelbagai disiplin ilmu menggunakan medium bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab.

Pendapat yang disiarkan dalam artikel tidak menggambarkan pendapat penyunting.Keutamaan diberikan kepada artikel yang memenuhi skop utama e-Jurnal dan memberi sumbangan dapatan penyelidikan kepada ummah. Artikel yang dihantar merupakan sumbangan asli dan tidak pernah diterbitkan atau sedang dipertimbangkan untuk penerbitan oleh mana-mana e-Jurnal. Penerbitan e-Jurnal ini diharap menjadi medium rujukan dan penyebaran ilmu pengetahuan seterusnya bermanfaat kepada ummah.

Segala surat- menyurat berkaitan artikel hendaklah dialamatkan kepada:

Ketua Editor
E-JURNAL PENYELIDIKAN DAN INOVASI
Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA

e-mel : ppp@kuis.edu.my
Tel : +03-8925 4251

Kandungan e-Jurnal PI, Vol. 2, No. 2

1. PAKSI TAWHIDIK DAN KESATUAN ILMU
Nor ‘Adha Abdul Hamid, Mohd Farok Mat Nor, Mohd Norzi Nasir, Nurkaliza Khalid, Rahmatunnisah Sailin, Abdul Hadi Awang, Norziah Othman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

2. PENDEKATAN BAHASA DALAM DAKWAH (SATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF AL-QUR’AN)
Zikmal Fuad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

3. KONSEP ISTI’ANAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN
Abdul Mukti Baharudin, Makiah Tussaripah Jamil
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Universiti Teknologi Mara (UiTM)

4. ترجمة التعبير القرآني (استوى على العرش) إلى اللغة الملايوية
نسيمة الحاج عبد الله وروسني وزير
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

5. مدى فاعلية موقع لوتاه في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عبر الإنترنت
نسيمة الحاج عبد الله
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)