Jawatankuasa Pengurusan e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi

Penaung

Prof. Madya Dato Dr. Halim Tamuri.

Penasihat

Dr. Mokmin bin Basri.

Ketua Editor

Dr. Nor Hakimah binti Haji Mohd Nor

Sidang Editor

Prof. Dr. Mohammad Khazer Al-Majali ( Pengajian Islam, University of Jordon)
Prof. Dr. Israr Ahmad Khan (Al-Quran dan Al-Sunnah, UIA)
Prof. Dr. Mohammed Abul Lais (Al-Quran dan Al-Sunnah, UIA)
Prof. Dr. Mohammad Akram Nadwi (Pengajian Islam, Al-Salam Institute)
Prof. Dr. Abdul Rahim bin Abdul Rahman (Ekonomi dan Muamalat, USIM)
Prof. Madya Dr. Azman bin Ab. Rahman (Syariah dan Undang-Undang, USIM)
Prof. Madya Dr. Noraini binti Abu Talib (Pengurusan Teknologi, keusahawanan dan Pembangunan Komuniti, UTM)
Prof Madya Dr. Haziyah Hussin (Al-Quran dan Al-Sunnah, UKM)
Dr. Ahmad Zaki bin Salleh ( Perbankan dan Kewangan Islam, USIM)
Dr. Ahmed Razman bin Abdul Latiff (Perakaunan dan Kewangan, PBS)
Dr. Muhammad Ridhwan bin Ab. Aziz (Ekonomi dan Mualamat, USIM)
Dr. Nor ‘Adha binti Ab Hamid.( Undang-undang, KUIS)
Dr. Mawar Murni Yunus (Ekonomi, KUIS)
Dr. Md Noor Hussin (Bahasa Arab, KUIS)
En. Ahmad Yani bin Ismail.(Perbankan Islam, KUIS)
Pn. Siti Noor binti Ahmad. (Teknologi Maklumat, KUIS)
Pn. Rahmahtunnisah binti Sailin.( Komunikasi, KUIS)
Pn. Syamilah binti Musa. (Sains dan Kesihatan, KUIS)