Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Penyelidikan(RMC)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA

Nombor Telefon :
+03-8925 4251 sambungan 3406

Nombor Faksimili :
+03-8926 2634

Alamat E-mel :
syamilah@kuis.edu.my