VOL. 3, NO. 3 (SEPTEMBER 2016)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 3, No. 3 (SEPTEMBER 2016) 1. (1-20) دور المذاهب الفكرية في الانحرافات السلوكية والفكرية ونظرة الشريعة الإسلامية   Muhammad Yosef Niteh , Abdullatif Samian , Aminuddin Basir, Ahmad Muhammad Husni, Maad Ahmad Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 2. PEMANFAATAN FUNDAMENTAL AKHLAK ISLAMIAH WATAK PROTAGONIS DALAM NOVEL KETIKA CINTA BERTASBIH…

SPECIAL EDITION VOL 3, NO 2-1 (JUNE 2016)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 3, No. 2-1 (JUNE 2016) 1.  EMPIRICAL MODELING OF STOCK MARKET BEHAVIOR AND MACROECONOMIC                      VARIABLES IN MALAYSIA Murni Yunus Mawar International Islamic University College Selangor (KUIS) Mohd Adib Ismail Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2. PERSEPSI MURID-MURID TERHADAP AMALAN GURU PENDIDIKAN ISLAM…

VOL. 3, NO. 1 (APRIL 2016)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…

VOL. 2, NO. 2 (SEPTEMBER 2015)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…

VOL. 2, NO. 1 (APRIL 2015)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…

VOL. 1, NO. 2 (SEPTEMBER 2014)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…

VOL. 1, NO. 1 (SEPTEMBER 2014)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…