VOL. 5, NO. 1 (APRIL 2018)

Kandungan e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 5, No. 1 (APRIL 2018)   1. KUIS, تحليل حاجات الدارسين في تعلم اللغة العربية بالمركز الإعدادي Need analysis of learning Arabic among students at Foundation Centre, KUIS Fitri Nurul’Ain Nordin fitri.ain@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS       2. Teknologi Realiti Luasan: Satu Kajian Lepas…

VOL. 4, NO. 2 (SEPTEMBER 2017)

Kandungan e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 4, No. 2 (SEPTEMBER 2017)   1. KAJIAN AWAL TENTANG TAHAP KEFAHAMAN BELIA ISLAM DI LEMBAH KLANG TENTANG HAK KEBEBASAN      BERAGAMA Kamal Azmi Abd Rahman, Norsaleha Mohd Salleh, Nazneen Ismail, Indriaty Ismail, Nurulfathonah Mohd. Effendy kamalazmi@kuis.edu.my, norsaleha@kuis.edu.my, nazneen@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2. PEMBELAJARAN KEMAHIRAN…

VOL. 4, NO. 1 (APRIL 2017)

Kandungan e-Jurnal PI, Vol. 4, No. 1 (APRIL 2017)   1. PERANAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU DALAM KONTEKS MELESTARIKAN ALAM SEKITAR MENURUT  PERSPEKTIF ISLAM (1 -12) Norizan Hassan, Hussin Salamon & Hasimah Abdul Rahman norizan32@live.utm.my, drhussin@utm.my, hasimah@fke.utm.my Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 2. KAJIAN ISU-ISU SOSIO-EMOSI DALAM KALANGAN PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI MALAYSIA (13 -29) Rorlinda Yusof, Noriah Mohd Ishak,Jamaliah Hamdan, Aishah…

VOL. 3, NO. 3 (SEPTEMBER 2016)

Kandungan e-Jurnal PI, Vol. 3, No. 3 (SEPTEMBER 2016) 1. (1-20) دور المذاهب الفكرية في الانحرافات السلوكية والفكرية ونظرة الشريعة الإسلامية   Muhammad Yosef Niteh , Abdullatif Samian , Aminuddin Basir, Ahmad Muhammad Husni, Maad Ahmad Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 2. PEMANFAATAN FUNDAMENTAL AKHLAK ISLAMIAH WATAK PROTAGONIS DALAM NOVEL KETIKA CINTA BERTASBIH KARYA HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY (21-44)…

EDISI KHAS VOL 3, NO 2-1 (JUN 2016)

Kandungan e-Jurnal PI, Vol. 3, No. 2-1 (JUNE 2016) 1.  EMPIRICAL MODELING OF STOCK MARKET BEHAVIOR AND MACROECONOMIC                      VARIABLES IN MALAYSIA Murni Yunus Mawar International Islamic University College Selangor (KUIS) Mohd Adib Ismail Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2. PERSEPSI MURID-MURID TERHADAP AMALAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA Ab. Halim…

VOL. 3, NO. 1 (APRIL 2016)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…

VOL. 2, NO. 2 (SEPTEMBER 2015)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…

VOL. 2, NO. 1 (APRIL 2015)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…

VOL. 1, NO. 2 (SEPTEMBER 2014)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…

VOL. 1, NO. 1 (SEPTEMBER 2014)

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.…