VOL. 8, NO. 1 (APRIL 2021)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.8 No. 1 (April 2021) 1. PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PDPC) BERASASKAN TEKNOLOGI DI SEKOLAH Hanifah Mahat, Nurul Adila Anuar, Mohmadisa Hashim, Nasir Nayan, Yazid Saleh hanifah.mahat@fsk.upsi.edu.my Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 2.PAKATAN HARAPAN DAN SENARIO POLITIK KELANTAN: ANALISIS PENGAJARAN POLITIK PASCA PRU 14 (2018-2020) Saiyid Radzuwan Syed Sopi pbsaiyid@usm.my Universiti Sains…

VOL. 7, EDISI KHAS (DISEMBER 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 Edisi Khas (Disember 2020) 1. APLIKASI TEKNIK FUZZY DELPHI TERHADAP PERANAN SUAMI DALAM MENGURUS KONFLIK RUMAH TANGGA BERMADU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Mariam Abd Majid, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Sahlawati Abu Bakar, Naqibah Mansor, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Salasiah Hanin Hamjah, Zulkefli Aini mariam@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 2. REVOLUSI INDUSTRI DAN MASYARAKAT 5.0 Mohammad…

VOL. 7, NO. 2 (SEPTEMBER 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 No. 2 (September 2020)   1. FAKTOR YANG MENDORONG PELAJAR JURUSAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL TERLIBAT DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN Najmi Hassan muhdnajmihassan@gmail.com Universiti Tun Hussein Onn Malaysia   2. ANALISIS PEMIKIRAN SIFAT ALLAH MENURUT MUHAMMAD BIN YUSUF ATFAIYSH (AN ANALYSIS ON THE ATTRIBUTES OF ALLAH ACCORDING TO MUHAMMAD BIN YUSUF…

VOL. 7, NO. 1 (APRIL 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 No. 1 (April 2020)   1. BEYOND AGENDA SETTING: THE NATURE OF POLITICAL BLOGOSPHERE IN MALAYSIA Roslan Ali, Kamaruzzaman Abdul Manan aliroslan@gmail.com Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 2.SPEKTRUM PERKAHWINAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI, AKTA MEMPERBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN) 1976…

VOL. 6, NO. 2 (SEPTEMBER 2019)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.6 No.2 (September 2019) 1. Penyelesaian Pertikaian Alternatif Dalam Islam: Aplikasinya Terhadap Kes-Kes Kekeluargaan Dan Kehartaan Di Mahkamah Syariah Mohamad Hafifi Hassim, Nor ‘Adha Ab Hamid,  Norazla Ab Wahab, Nurhafiza Raja Abdul Aziz,  Roslinda Ramli, Siti Noor Ahmad hafifi@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS 2. Ijma’ Di Dalam Al-Tarjamah Al-Mursalah…

VOL. 6, NO. 1 (APRIL 2019)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.6 No.1 (April 2019) EPISTEMIC STANCE PERSONAL PRONOUNS IN MALAYSIAN TERTIARY LEVEL ESL ISLAMIC BASED WRITTEN TASKS Aina Al Mardhia Ismail ainaalmardhia@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS   KONSEP INTEGRASI ILMU MENURUT PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM The Concept Integration of Knowledge According Western and Islamic Perspectives ¹Zetty…

VOL. 5, NO. 2 (SEPTEMBER 2018)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 5, No. 2 (SEPTEMBER 2018) 1. Prestasi Kecergasan Fizikal Pelajar Jurusan Sains Sukan Tingkatan Enam Negeri Pahang Berasaskan Bateri Ujian Prudential FITNESSGRAM® Physical Fitness Pahang’s Form Six Sport Science Students Based On Prudential FITNESSGRAM® 1Saidil Mazlan Abdul Razak, 1Gunathevan Elumalai, 2Junaidy Mohamad Hashim saidilmazlan@gmail.com 1Universiti Pendidikan Sultan…

VOL. 5, NO. 1 (APRIL 2018)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 5, No. 1 (APRIL 2018)   1. KUIS, تحليل حاجات الدارسين في تعلم اللغة العربية بالمركز الإعدادي Need analysis of learning Arabic among students at Foundation Centre, KUIS Fitri Nurul’Ain Nordin fitri.ain@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS       2. Teknologi Realiti Luasan: Satu Kajian…

VOL. 4, NO. 2 (SEPTEMBER 2017)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 4, No. 2 (SEPTEMBER 2017)   1. KAJIAN AWAL TENTANG TAHAP KEFAHAMAN BELIA ISLAM DI LEMBAH KLANG TENTANG HAK KEBEBASAN      BERAGAMA Kamal Azmi Abd Rahman, Norsaleha Mohd Salleh, Nazneen Ismail, Indriaty Ismail, Nurulfathonah Mohd. Effendy kamalazmi@kuis.edu.my, norsaleha@kuis.edu.my, nazneen@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2. PEMBELAJARAN…

VOL. 4, NO. 1 (APRIL 2017)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 4, No. 1 (APRIL 2017)   1. PERANAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU DALAM KONTEKS MELESTARIKAN ALAM SEKITAR MENURUT  PERSPEKTIF ISLAM (1 -12) Norizan Hassan, Hussin Salamon & Hasimah Abdul Rahman norizan32@live.utm.my, drhussin@utm.my, hasimah@fke.utm.my Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 2. KAJIAN ISU-ISU SOSIO-EMOSI DALAM KALANGAN PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI MALAYSIA (13 -29) Rorlinda Yusof, Noriah…