VOL. 7, EDISI KHAS (DISEMBER 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 Edisi Khas (Disember 2020) 1. APLIKASI TEKNIK FUZZY DELPHI TERHADAP PERANAN SUAMI DALAM MENGURUS KONFLIK RUMAH TANGGA BERMADU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Mariam Abd Majid, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Sahlawati Abu Bakar, Naqibah Mansor, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Salasiah Hanin Hamjah, Zulkefli Aini mariam@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 2. REVOLUSI INDUSTRI DAN MASYARAKAT 5.0 Mohammad…