VOL. 7, NO. 1 (APRIL 2020)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.7 No. 1 (April 2020)   1. BEYOND AGENDA SETTING: THE NATURE OF POLITICAL BLOGOSPHERE IN MALAYSIA Roslan Ali, Kamaruzzaman Abdul Manan aliroslan@gmail.com Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 2.SPEKTRUM PERKAHWINAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI, AKTA MEMPERBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN) 1976…