VOL. 6, NO. 2 (SEPTEMBER 2019)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI) Vol.6 No.2 (September 2019) 1. Penyelesaian Pertikaian Alternatif Dalam Islam: Aplikasinya Terhadap Kes-Kes Kekeluargaan Dan Kehartaan Di Mahkamah Syariah Mohamad Hafifi Hassim, Nor ‘Adha Ab Hamid,  Norazla Ab Wahab, Nurhafiza Raja Abdul Aziz,  Roslinda Ramli, Siti Noor Ahmad hafifi@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS 2. Ijma’ Di Dalam Al-Tarjamah Al-Mursalah…