VOL. 4, NO. 2 (SEPTEMBER 2017)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 4, No. 2 (SEPTEMBER 2017)   1. KAJIAN AWAL TENTANG TAHAP KEFAHAMAN BELIA ISLAM DI LEMBAH KLANG TENTANG HAK KEBEBASAN      BERAGAMA Kamal Azmi Abd Rahman, Norsaleha Mohd Salleh, Nazneen Ismail, Indriaty Ismail, Nurulfathonah Mohd. Effendy kamalazmi@kuis.edu.my, norsaleha@kuis.edu.my, nazneen@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2. PEMBELAJARAN…