VOL. 4, NO. 1 (APRIL 2017)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 4, No. 1 (APRIL 2017)   1. PERANAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU DALAM KONTEKS MELESTARIKAN ALAM SEKITAR MENURUT  PERSPEKTIF ISLAM (1 -12) Norizan Hassan, Hussin Salamon & Hasimah Abdul Rahman norizan32@live.utm.my, drhussin@utm.my, hasimah@fke.utm.my Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 2. KAJIAN ISU-ISU SOSIO-EMOSI DALAM KALANGAN PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI MALAYSIA (13 -29) Rorlinda Yusof, Noriah…