SPECIAL EDITION VOL 3, NO 2-1 (JUNE 2016)

Contents of e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi (e-JPI), Vol. 3, No. 2-1 (JUNE 2016) 1.  EMPIRICAL MODELING OF STOCK MARKET BEHAVIOR AND MACROECONOMIC                      VARIABLES IN MALAYSIA Murni Yunus Mawar International Islamic University College Selangor (KUIS) Mohd Adib Ismail Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2. PERSEPSI MURID-MURID TERHADAP AMALAN GURU PENDIDIKAN ISLAM…